dr n. społ. Agnieszka Fusińska-Korpik


Psychoterapeuta
Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
dr n. społ. Agnieszka Fusińska-Korpik

O mnie:

Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia z psychologii klinicznej. Pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dorosłych i adolescentów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Własną pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi konsultacje i terapię w języku polskim i angielskim.

Główne obszary pracy:

  • wsparcie w kryzysach życiowych,
  • terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
  • trudnościami w relacjach
  • interpersonalnych,
  • problemy emocjonalne.

Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, psychotraumatologii, symptomatologii zaburzeń psychicznych w różnych grupach rozwojowych.

Koordynator programów profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego.

Naukowo zajmuje się między innymi identyfikacją czynników patogennych w rozwoju osobowym, oceną skuteczności programów profilaktycznych i leczniczych oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w psychoterapii.

W poniedziałki od godziny od 15 do 21 prowadzi psychoterapię.

We środy od godziny 19 do 21 możliwość zapisania się na jednorazowe/kilkurazowe spotkania konsultacyjne.

blank