mgr Marta Król


Psycholog
Psychoonkolog
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Marta Król

O mnie:

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii i psychogeriatrii. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM. 

Zawodowo jestem związana z hospicjum stacjonarnym, gdzie wspieram pacjentów chorych terminalnie a także ich bliskich, personel medyczny i wolontariuszy. Swoją opieką psychologiczną obejmuję także pensjonariuszy domu pomocy społecznej, organizując dla nich zajęcia grupowe i rozmowy indywidualne, pozwalające zaadaptować się do choroby, niepełnosprawności i nowej sytuacji życiowej. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również na oddziałach szpitalnych (geriatria, kardiologia, opieka paliatywna) oraz w ramach projektów organizacji pozarządowych.

Główne obszary pracy:

  • Wsparcie dla osób w kryzysie życiowym (zwłaszcza związanym z przewlekłą chorobą somatyczną, niepełnosprawnością lub żałobą)
  • Wsparcie psychoonkologiczne osób, które są w trakcie leczenia choroby nowotworowej, po jego zakończeniu lub znajdują się w bliskiej relacji z osobą chorującą
  • Wsparcie emocjonalne dla opiekunów rodzinnych osób niepełnosprawnych lub chorujących przewlekle 
  • Wsparcie emocjonalne dla osób wykonujących zawody pomocowe (personel medyczny, pracownicy socjalni) 
  • Poradnictwo psychologiczne i psychoedukacja w zakresie postępowania z chorym na demencję 
  • Konsultacje rodzinne w ramach wsparcia w żałobie.
blank

Marta Król – ZnanyLekarz.pl