Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna, gestalt, integratywna, poznawczo-behawioralna

Skorzystaj z pomocy psychoterapeuty w Krakowie. Pomoże Ci on zmienić perspektywę. Dzięki temu odkryjesz swoje mocne strony i możliwości. Poznasz techniki wyciszające i zyskasz kompana w drodze do poznania siebie.

Psychoterapia to cykl 50- minutowych spotkań z wykwalifikowanym psychoterapeutą.

Psychoterapia może być krótkoterminowa (kilka sesji), zajmująca się pilnymi problemami lub długoterminowa (miesiące lub lata), zajmująca się długotrwałymi i złożonymi trudnościami.

Cele oraz ustalenia dotyczące częstotliwości i czasu spotkań są planowane wspólnie przez Klienta i terapeutę. Jeśli nie wiesz, jak sprecyzować swój problem, zapisz się najpierw na konsultację do psychologa.

W czym pomaga psychoterapia

  • obniżenie nastroju,
  • poczucie lęku,
  • nadmierny stres,
  • zamartwianie się,
  • zaburzenia odżywiania,
  • kryzysy życiowe,
  • problemy w relacjach,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami

Specjaliści zdrowia psychicznego stosują różne rodzaje terapii (psychoterapia: psychodynamiczna, gestalt, integratywna, poznawczo-behawioralna). Wybór zależy od konkretnych trudności i doświadczeń oraz celów i możliwości Klienta. Terapeuci mogą łączyć elementy z różnych podejść, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby osoby uczestniczącej w psychoterapii.

Oferujemy psychoterapię zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Przejdź do usługi Psychotherapy in English.