Barbara Zgała


Pedagog
Coach
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Barbara Zgała

O mnie:

Od ponad 30 lat wspieram ludzi w rozwoju i poszukiwaniu własnej drogi.

W życiu kieruję się szacunkiem, uczciwością i szczerością, bo wierzę, że to pomaga w

budowaniu dobrych relacji z innymi, a tym samym pozwala odkrywać w nas to, co

najlepsze- swoją autentyczność.

Pracując terapeutycznie łącze podejście humanistyczne z behawioralno- poznawczym i

psychodynamicznym, specjalizując się w terapii osób z rodzin dysfunkcjonalnych DDD i alkoholowych DDA. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Karierę zawodową rozpoczęłam przeszło 30 lat temu jako pedagog, a następnie przez

blisko 25 lat działałam w biznesie, poszerzając swoje kwalifikacje w: Polish Open

University- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju

Integralnego uzyskując Certyfikat Coacha, jestem certyfikowanym trenerem FRIS, oraz

mediatorem.

Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Psychoterapii

Integracyjnej zorientowanej na syndrom DDA/DDA oraz psychologii w Akademii

Ignatianum w Krakowie.

Prywatnie jestem w związku małżeńskim, mam dwóch dorosłych i samodzielnych synów.

Wolny czas najchętniej spędzam w kontakcie z przyrodą w ciszy, z dobrą książką i pachnącą kawą.

blank