mgr Barbara Zgała


Psycholog
Pedagog
Coach
Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
mgr Barbara Zgała

O mnie:

Od ponad 30 lat wspieram ludzi w rozwoju i poszukiwaniu własnej drogi.

W życiu kieruję się szacunkiem, uczciwością i szczerością, bo wierzę, że to pomaga w budowaniu dobrych relacji z innymi, a tym samym pozwala odkrywać w nas to, co najlepsze – swoją autentyczność.

Pracując terapeutycznie łącze podejście humanistyczne z behawioralno- poznawczym i psychodynamicznym, specjalizując się w terapii osób z rodzin dysfunkcjonalnych DDD i alkoholowych DDA. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Karierę zawodową rozpoczęłam przeszło 30 lat temu jako pedagog, a następnie przez blisko 25 lat działałam w biznesie, poszerzając swoje kwalifikacje w: Polish Open University – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego uzyskując Certyfikat Coacha, jestem również certyfikowanym trenerem FRIS, oraz mediatorem.

Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Psychoterapii Integracyjnej zorientowanej na syndrom DDA/DDA oraz ukończyłam psychologię w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Prywatnie jestem w związku małżeńskim, mam dwóch dorosłych i samodzielnych synów. Wolny czas najchętniej spędzam w kontakcie z przyrodą w ciszy, z dobrą książką i pachnącą kawą.

blank