Nurt systemowy

Nurt systemowy

W poprzednich postach z tego cyklu mogliście poznać kilka nurtów, skupiających się na człowieku jako jednostce i sprawdzających się głównie w psychoterapii indywidualnej. Dzisiaj zapraszamy Was do zapoznania się z nowym nurtem, który poszerza patrzenie na człowieka i koncentruje się szczególnie na otoczeniu, w którym on funkcjonuje. Jest nim nurt systemowy.

NURT SYSTEMOWY

Założenia

  • Celem podejścia systemowego jest poznanie przez psychoterapeutę systemu, czyli najbliższego środowiska klienta. Podstawowym systemem, w którym żyje człowiek jest rodzina. W związku z tym nurt systemowy najczęściej dotyczy terapii rodzinnej, jednak równie dobrze może sprawdzić się w terapii par, a także terapii indywidualnej.
  • Podstawowym pojęciem w nurcie systemowym jest zależność cyrkularna, która polega na wpływaniu jednym zjawiskiem na drugie, a tym drugim na jeszcze inne i tym samym na to pierwsze, czyli inaczej tzw. błędne koło.
  • Ogólna teoria tego podejścia zakłada, że terapeuta obserwuje toczący się dialog, istniejące powiązania, relacje oraz sprzężenia pomiędzy członkami (najczęściej) rodziny i nie ocenia, ale stara się zrozumieć na jakiej zasadzie osoby nawiązują wzajemne relacje. W kolejnym etapie specjalista dąży do uświadomienia członkom danego systemu, jakie związki pomiędzy nimi występują oraz jakie to ma dla nich znaczenie.
  • Według tego nurtu objawy zaburzenia występujące u jednego z członków rodziny często pełnią określoną funkcję, kryjąc głębszy problem dotyczący relacji w tym systemie. Przykładowo, rozwijające się zaburzenia odżywiania u nastolatki, której rodzice są w trakcie rozwodu, mogą pełnić funkcję integrującą rodzinę i powstrzymującą małżeństwo przed rozpadem.
  • Zatem psychoterapeuta w terapii systemowej skupia się na całej osobie, a ponadto na sposobie, w jaki wchodzi ona w interakcje ze swoim środowiskiem. Terapia systemowa opiera się na założeniu, że ludzie są nie tylko indywidualnymi jednostkami, ale również są częścią większego systemu. Oznacza to, że gdy jedna osoba w systemie zmienia się, może to mieć wpływ na innych ludzi w systemie.
  • Pomoc psychologiczna w kontekście tego rodzaju terapii nastawiona jest na psychoedukację, czyli wyjaśnienie, na czym polega system rodzinny oraz jak jeden z członków rodziny może mieć wpływ na drugiego członka.

Czas trwania 

Sesje w tym podejściu nie odbywają się zazwyczaj tak często jak w przypadku terapii indywidualnej, a cała terapia może ograniczać się do kilku spotkań, choć nie jest to regułą.

U nas

📣W naszym Centrum psychoterapię systemową prowadzi mgr Justyna Jankowska-Paszczuk w formie zdalnej.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z jej usług wszystkie osoby, które interesuje bliższe przyjrzenie się sobie przez pryzmat wpływu najbliższego środowiska oraz zrozumienie wzajemnych zależności.

Do zobaczenia przy kolejnym wpisie! 🤗

#psychoterapia #psychoterapiasystemowa #nurtsystemowy #centrumzdrowiapsychicznegowdal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany