Terapia Gestalt

Terapia Gestalt

“Jeśli w życiu coś się liczy, są to relacje z ludźmi”

Czyli o terapii Gestalt słów kilka…

TERAPIA GESTALT

Założenia

  • Terapia Gestalt należy do nurtu humanistycznego. Skupia się on szczególnie na osobie, jej zasobach i potencjale rozwojowym. Ponadto zwraca szczególną uwagę na uczucia oraz doświadczenia człowieka, a także potrzeby, których niezaspokojenie może wiązać się z psychopatologią.
  • Założenie, z którego wywodzi się Gestalt brzmi następująco:

To, jak funkcjonujemy i tworzymy  relacje, jest odzwierciedleniem naszego funkcjonowania w świecie

  • Zakłada się w nim, że relacja, jaką tworzy klient z psychoterapeutą, jest odzwierciedleniem jego kontaktów w świecie zewnętrznym. W gabinecie jednak, klient może się z nimi skonfrontować i zobaczyć jak reaguje na interakcje z drugim człowiekiem. Ma możliwość zobaczenia, co sprawia mu trudność lub powoduje różnego rodzaju patologię.
  • Jednak Gestalt to nie tylko relacje, ale również szeroko pojęty holizm. Integracja i rozumienie własnych myśli, emocji oraz doznań z ciała jest bowiem najlepszą drogą do uzyskania równowagi oraz szczęścia. Z tego powodu w terapii tej częściej zadaje się pytanie “Co czujesz?” niż “Co myślisz?”. Co więcej, terapeuta często pyta klienta o to, gdzie i w jaki sposób czuje jakąś emocje. Faktem jest, że w naszej kulturze bardziej jesteśmy skupieni na czynnościach poznawczych i intelektualizacji niż na uczuciach i emocjach. Przez to często nie potrafimy ich rozpoznać i doświadczyć. Tymczasem każda emocja jest nam potrzebna i każda zasługuje na odpowiednią uwagę i ekspresję. Nieadekwatna emocja (lub też jej brak) jest częstym źródłem cierpienia, zarówno w strefie społecznej, zawodowej i prywatnej. Ponadto często staje się przyczyną dolegliwości somatycznych lub patologii.
  • Co właściwie znaczy słowo Gestalt? Jest to “figura”. W omawianym podejściu dany problem czy cel terapii jest bowiem często określany jako figura lub niedomknięty Gestalt. Oznacza to, że różne trudne doświadczenia i doznania klienta domagają się uświadomienia i przeżycia. Najlepszym miejscem na to jest właśnie proces terapii, gdzie można uzyskać odpowiednie wsparcie do skonfrontowania się z nimi. Niedomknięte Gestalty często utrudniają rozwój i zaspokajanie własnych potrzeb. Tymczasem terapeuta pomaga osobie, która do niego przychodzi, poszerzyć samoświadomość i znaleźć drogę do zaspokajania własnych potrzeb. Może to być potrzeba miłości, spełnienia, relacji czy akceptacji. Zależy to od klienta i jego celu oraz procesu psychoterapeutycznego.
  • W tym procesie specjalista skupia się przede wszystkim na “podążaniu” za klientem. Oznacza to, że terapeuta wspomaga sprawczość i kompetencje jednostki, a także pomaga jej zobaczyć własne zasoby oraz nauczyć korzystania z nich. Gestalt od innych terapii odróżnia to, że nie stawia diagnoz. Nie oznacza to, że psychoterapeuta pracujący w tym podejściu nie ma odpowiedniej wiedzy czy też nie bazuje na charakterologii jednostek chorobowych. Jednak jego założeniem jest podmiotowość człowieka i jego potrzeby, a nie objawy czy diagnoza. To rodzaj terapii, w której psychoterapeuci bazują w dużej mierze na swojej intuicji i empatii, natomiast wiedza i doświadczenie wydają się być kwestią drugoplanową, chociaż również wpływają na efektywność ich pracy.
  • Ciekawą kwestią jest także większa swoboda specjalisty w przechodzeniu z klientem na “Ty”. Wydaje się, że ma to na celu skupienie na relacji oraz wzbudzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Przejście na “Ty” ma jednak służyć rozwojowi klienta, a nie większej swobodzie psychoterapeuty. Ponadto można powiedzieć, że każdy Gestaltysta ma swój własny styl prowadzenia psychoterapii. Oznacza to, że posiada on sporo wolności w kwestii prowadzenia sesji, jednak wiąże się to także z większą odpowiedzialnością. W dużej mierze to od samego specjalisty zależy, jak i na jakich zasadach prowadzi proces psychoterapeutyczny.
  • Osoby uczęszczające na tę terapię muszą mieć świadomość, że specjalista będzie wspomagał również ich odwagę oraz chęć wyjścia ze strefy komfortu. Z tego powodu klient powinien być przygotowany na podjęcie różnego rodzaju wyzwań. Proces psychoterapii to praca, jaką klient wykonuje dla poprawy swojego dobrostanu. Jednak to, co wydaje się najpiękniejsze w tej terapii, to dążenie do pełnej akceptacji siebie. Paradoksalnie jest to największe źródło zmiany.

Czas trwania 

Podobnie jak w przypadku nurtu poznawczo-behawioralnego czas trwania terapii zależy od pacjenta i jego potrzeb, a spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

U nas

📣 W naszym Centrum psychoterapię Gestalt prowadzą mgr Anna Gibaszek-Mądry, mgr Sylwia Adamiak i mgr Sylwia Zduńczyk. 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z ich usług wszystkie osoby, które interesuje głębokie doświadczenie własnych emocji oraz doznań płynących z ciała, a także poprawa jakości swoich relacji interpersonalnych.

Do zobaczenia przy kolejnym wpisie! 🤗

#psychoterapia #terapiagestalt #gestalt #centrumzdrowiapsychicznegowdal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany