Jaki nurt psychoterapii powinienem wybrać?

Jaki nurt psychoterapii powinienem wybrać?

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii jest pierwszym i podstawowym krokiem do podjęcia samorozwoju i potencjalnej zmiany swojego życia. Należy pamiętać, że rozpoczęcie tego procesu wiąże się z wyborem konkretnego nurtu psychoterapeutycznego, w jakim pracuje dany specjalista. Na podstawie informacji w tym tekście dowiesz się jaki wybrać nurt psychoterapii.

CZYM JEST NURT PSYCHOTERAPEUTYCZNY?

Mówiąc krótko, nurt psychoterapeutyczny to zespół koncepcji dotyczących występowania problemów psychicznych i emocjonalnych oraz metod ich leczenia. Możemy wymienić wiele szkół psychoterapeutycznych, które w odmienny sposób opisują życie psychiczne człowieka i posiadają typowe dla siebie techniki leczenia zaburzeń psychicznych. Kiedy psycholog wybiera szkołę psychoterapii, sugeruje się właśnie nurtem psychoterapeutycznym, który będzie decydował o stylu jego pracy. Podczas szkolenia uczy się rozpoznawać zaburzenia psychiczne oraz rozumieć funkcjonowanie człowieka przez pryzmat danego podejścia. Poznaje także szereg metod i narzędzi, które są pomocne w trakcie psychoterapii.

JAKIE NURTY PSYCHOTERAPEUTYCZNE MOŻEMY WYRÓŻNIĆ

W tym poście skupimy się na głównych nurtach psychoterapii, a szczególnie na tych, w których pracują Specjaliści Centrum Zdrowia Psychicznego wDal w Krakowie. Są to:

NURT PSYCHOANALITYCZNY

Szczególną wagę przywiązuje do tego, co znajduje się w nieświadomości człowieka i co determinuje jego codzienne postępowanie. W związku z tym dąży do tego, aby to, co nieświadome uczynić świadomym. Wywodzi się z niego nurt psychodynamiczny.

NURT PSYCHODYNAMICZNY

Dąży do tego, by pacjent rozumiał mechanizmy generujące określone zachowania, szczególnie te niechciane i będące źródłem problemów, a których część ukształtowała się już w dzieciństwie. Ulegają one pogłębieniu w dorosłym życiu, często więc konieczna okazuje się analiza przeżyć z dzieciństwa. Ma zastosowanie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości i traumy.

NURT POZNAWCZO-BEHAWIORALNY

U jego podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Ma zastosowanie w leczeniu depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych,
zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii, kompulsywnego jedzenia) oraz traumy (PTSD).

NURT HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNY, W TYM GESTALT

Zgodnie z jego założeniami podstawowym źródłem problemów człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby (miłości, akceptacji, szacunku). Dąży do samoakceptacji, umożliwiającej świadome podejmowanie decyzji i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Opiera się o dialog egzystencjalny.

NURT SYSTEMOWY

Terapia w tym nurcie skupia się przede wszystkim na funkcjonowaniu systemów, w których żyje człowiek. Takim systemem jest przede wszystkim rodzina. Podczas terapii systemowej dokonuje się analizy zależności i relacji, które występują w obrębie systemu, aby ujawnić wzajemny wpływ poszczególnych jednostek.

NURT INTEGRACYJNY

Łączy techniki różnych szkół terapeutycznych – są one dobierane w zależności od tego, kim jest pacjent i z jakim problemem przychodzi. Celem jest prowadzenie pacjentów w stronę zdrowia i spełnienia w życiu. Według niego o skuteczności terapii decyduje
osoba terapeuty, a nie zastosowane techniki.

Ponadto możemy wyróżnić różne rodzaje psychoterapii w zależności od typu pacjenta.
Są to:

  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia par,
  • psychoterapia grupowa,
  • psychoterapia dzieci i młodzieży.

JAKI NURT PSYCHOTERAPII WYBRAĆ?

Wybór nurtu psychoterapii zależy przede wszystkim od problemu z jakim się zmagamy i od celu, jaki chcemy osiągnąć. Z pewnością w wyborze nurtu terapeutycznego może pomóc psychiatra lub psycholog podczas konsultacji psychologicznej. Przykładowo, inne podejście będzie pomocne w przełamaniu lęku społecznego, a inne w przepracowaniu traumy z dzieciństwa. Jednak to Ty sam wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. Posłuchaj swojego wewnętrznego głosu.

#psychoedukacja #psychologia #psychoterapeuta #psychoterapia #nurtypsychoterapeutyczne #zdrowiepsychiczne #centrumzdrowiapsychicznegowdal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany