Terapia grupowa

Terapia grupowa

Czym jest terapia grupowa

Terapia grupowa to proces polegający na regularnych spotkaniach w określonej, najczęściej zamkniętej, grupie osób. Uczestnikom grupy zawsze towarzyszy jeden lub dwóch terapeutów, którzy wspomagają członków grupy w procesie przeżywania i odkrywania siebie. 

Grupa, która bierze udział w terapii, tworzy pewnego rodzaju społeczność. Każda grupa ma swój unikalny rytm, relacje i emocje. Terapia grupowa przynosi najlepsze efekty wśród osób, które doświadczają problemów podobnej natury. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, mogą poznać ich historie i zmniejszyć odczuwanie osamotnienia w doświadczanych trudnościach. Świadomość, że nie jest się jedyną osobą na świecie odczuwającą określone problemy i dolegliwości, działa terapeutycznie i może również wzbudzić chęć otwierania się i niesienia pomocy innym.

W Centrum Zdrowia Psychicznego wDal w Krakowie prowadzimy następujące grupy terapeutyczne:

Grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie

Termin: prosimy o kontakt z recepcją

Przystępując do grupy wsparcia, decydujecie się Państwo na uczestnictwo w pełnym cyklu 10 spotkań.