Terapia grupowa

Terapia grupowa

Czym jest terapia grupowa

Terapia grupowa to proces polegający na regularnych spotkaniach w określonej, najczęściej zamkniętej, grupie osób. Uczestnikom grupy zawsze towarzyszy jeden lub dwóch terapeutów, którzy wspomagają członków grupy w procesie przeżywania i odkrywania siebie. 

Grupa, która bierze udział w terapii, tworzy pewnego rodzaju społeczność. Każda grupa ma swój unikalny rytm, relacje i emocje. Terapia grupowa przynosi najlepsze efekty wśród osób, które doświadczają problemów podobnej natury. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, mogą poznać ich historie i zmniejszyć odczuwanie osamotnienia w doświadczanych trudnościach. Świadomość, że nie jest się jedyną osobą na świecie odczuwającą określone problemy i dolegliwości, działa terapeutycznie i może również wzbudzić chęć otwierania się i niesienia pomocy innym.

W Centrum Zdrowia Psychicznego wDal w Krakowie prowadzimy następujące grupy terapeutyczne:

Grupa wsparcia dla osób w żałobie

Termin: prosimy o kontakt z recepcją

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie

Cena za spotkanie: 100 zł

W Centrum Zdrowia Psychicznego wDal powstaje grupa wsparcia prowadzona przez nasze specjalistki – Małgorzatę Janiczko, psycholożkę i psychoterapeutkę, na co dzień pracującą z rodzinami będącymi w procesie żałoby oraz Barbarę Zgałę, psychoterapeutkę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii integratywnej osób dorosłych i par.

Celem grupy jest zapewnienie uczestnikom wsparcia emocjonalnego oraz stworzenie bezpiecznej przestrzeni do dzielenia się swoimi myślami i emocjami związanymi z przeżywaniem żałoby. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się temu, co utracili, omówić poczucie niezrozumienia przez innych, ale również poznać sposoby na stopniowy powrót do codzienności. Dzięki uczestnictwu w grupie będzie można również doświadczyć poczucia zrozumienia i wspólnoty z ludźmi przeżywającymi podobne emocje wynikające ze straty.

Ważnym warunkami uczestnictwa w grupie wsparcia jest upłynięcie minimum 3 miesięcy od śmierci osoby, po której przeżywana jest żałoba.

Przystępując do grupy wsparcia, decydujecie się Państwo na uczestnictwo w pełnym cyklu 10 spotkań.