mgr Elżbieta Głąb


Psycholog
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Elżbieta Głąb

O mnie:

Jestem psycholożką, w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie pracuję jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dydaktyczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywam na stanowisku psychologa w placówkach oświatowych, centrum szkoleniowym oferującym także wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, a także podczas prowadzenia warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalne dzieci. Praktykę zawodową zdobywałam także w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz NZOZ „Dobrej Nadziei”.

Nieustannie podnoszę własne kompetencje biorąc udział w wielu szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Ukończyłam szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz treningu kontroli złości.

Pracuję głównie z dorosłymi oraz młodzieżą (od 12 r.ż.) zmagającymi się z:

·       nadmiernym stresem;

·       trudnościami w relacjach interpersonalnych;

·       problemami emocjonalnymi, trudnością w samoregulacji emocji;

·       nasilonym lękiem oraz niepokojem;

·       zaburzeniami nastroju, depresją;

·       pogorszeniem nastroju wynikającym z przytłoczenia obowiązkami;

W swojej pracy dużą wagę przykładam do budowania relacji opartej na akceptacji i zaufaniu, która zapewni klientowi bezpieczną przestrzeń do dzielenia się własnymi przeżyciami oraz stworzy optymalne warunki do osiągania wspólnie ustalonych celów.

Zapraszam do kontaktu!

blank