mgr Anna Gibaszek-Mądry


Psychoterapeuta
mgr Anna Gibaszek-Mądry

O mnie:

Jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji i pracuję w nurcie Gestalt. Posiadam certyfikat trenera prowadzącego oraz projektowania zajęć Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (w tym dla dzieci z autyzmem). Od 2005 roku zawodowo jestem związana z edukacją, jako wychowawca, pedagog i nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Pracując od 15 lat w publicznej jednostce samorządowej zdobyłam doświadczenie w działaniach profilaktycznych, mediacyjnych oraz interwencyjnych dzieci i młodzieży.

Każdego dnia towarzyszę dzieciom i młodzieży w odnajdywaniu:
siebie, umiejętności radzenia sobie z emocjami, zmianą zachowania, trudnymi sytuacjami rodzinnymi oraz rówieśniczymi. Doświadczenie zdobyłam również pracując na oddziale zamkniętym Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, gdzie pracowałam z pacjentami ze schizofrenią, depresją, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami lękowymi.

Pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi korzystam z całej dostępnej mi wiedzy, ciągle ją poszerzając.

Ukończyłam liczne kursy oraz szkolenia: „Psychoterapia w pandemii – w ujęciu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej”, „Praca w obszarze więzi z osobami w wieku 12-16 lat.”, „Procesy adaptacyjne i asymilacyjne migrantów – doświadczenia Psychoterapeutki Gestalt, „Jak rozmawiać o emocjach?” „Doświadczenia suicydalne młodzieży i dzieci”, „Jak rozmawiać z uczniem o depresji”, „Trening umiejętności społecznych – sposobem na integracje grupy.”, „Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o nieprawidłowo rozwijającej się osobowości u nastolatków.”
Prowadzę warsztaty dla młodzieży rozwijające umiejętności społeczne, rozwiązywania konfliktów bez przemocy i zarzadzania emocjami. Jestem pomysłodawcą i autorem „Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia samobójstwem, próbą samobójczą oraz samookaleczaniem” w placówce edukacyjnej. W kontakcie z ludźmi zawsze kieruję się zasadą pracy na mocnych stronach osobowości i czerpania z wewnętrznych zasobów. Od 9 lat współpracuję ze środowiskiem pedagogów w Europie, będąc ambasadorem międzynarodowych projektów E-Twinnigowych, rozwijających zainteresowania młodzieży.
 
To co najważniejsze dla mnie jako terapeuty to zachowanie zasad etyki, pokora w kontakcie z drugim człowiekiem oraz ciągły rozwój w celu utrzymania kompetencji zawodowych na jak najwyższym poziomie. Wierzę, że uważność i kontakt sprawią, że można odkryć to, co ważne, co w relacjach zarówno służy, jak i to, co je utrudnia. Z życzliwością towarzyszę w odnajdywaniu siebie i rozumieniu siebie na wielu płaszczyznach.
Moja droga do zawodu psychoterapeuty, który sobie kiedyś wymarzyłam, była bardzo długa, pełna porażek i trudnych wyborów. Te doświadczenia ukształtowały mnie, jako terapeutę, wychowawcę, nauczyciela i człowieka. Dlatego bardzo doceniam swój zawód oraz pracę, którą wykonuję, poddając ją stałej superwizji.

blank


Obecnie mgr Anna Gibaszek przyjmuje jedynie nowych dorosłych pacjentów.