Choroby psychosomatyczne – leczenie u źródła

Choroby psychosomatyczne – leczenie u źródła

Słowo „psychosomatyka” wywodzi się z połączenia dwóch słów. „Psyche” odnosi się do ludzkiej psychiki, „soma” to ciało. Psychosomatyka jest nauką, która traktuje człowieka jako całość. Mówi o tym, jak ciało wpływa na psychikę i odwrotnie, jak myśli i emocje wpływają na ciało. Jak zmienia się funkcjonowanie naszego organizmu pod wpływem myśli, emocji, stresu. W tym artykule dowiesz się dlaczego choroby psychosomatyczne i leczenie u źródła to dla nas dwa nierozłączne pojęcia.

„Choroby psychosomatyczne” to schorzenia ciała, u źródła których leży nie całkiem zdrowa psychika. Pewien sposób reagowania na sytuacje trudne, może wywoływać objawy fizyczne, które z kolei wpływają na to, co dzieje się w organizmie. Podwyższa ciśnienie krwi, zmienia gospodarkę hormonalną, wpływa na procesy trawienia. Wnioskując – psychosomatyka to podejście holistyczne, czyli całościowe. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat psychosomatyki? Zajrzyj do artykułu „Co to jest psychosomatyka„.

Światowa Organizacja Zdrowia o chorobach psychosomatycznych

Światowa Organizacja Zdrowia pisze, że choroby psychosomatyczne to „choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych i ich zaostrzeniu.”

Mężczyzna odczuwający migrenę

Chicagowska siódemka (Holy Seven Psychosomatic Diseases)

Stworzona przez F. G. Alexandra w 1950 roku lista siedmiu najczęstszych chorób psychosomatycznych znana jest do dziś jako chicagowska siódemka. Lekarz ten, będący jednocześnie psychoanalitykiem, zajmował się zarówno aspektami stricte somatycznymi, jak i ludzką psychiką. W rezultacie swoich badań wyróżnił siedem najczęstszych chorób psychosomatycznych. Są to:

  • Choroba wrzodowa żołądka,
  • Nadciśnienie tętnicze,
  • Astma oskrzelowa,
  • Atopowe zapalenie skóry,
  • Reumatoidalne zapalenie stawów,
  • Zapalne choroby jelita grubego,
  • Nadczynność tarczycy

Lista ta została sporządzona po to, by szukać powiązań między sposobem reagowania na bodźce płynące z otoczenia takie, jak stres, krytyka, przebodźcowanie, zmęczenie, brak asertywności, a objawami somatycznymi. Dolegliwościami, z którymi zwykle zgłaszamy się do lekarza.

Typy osobowości a choroby psychosomatycznej

Istnieją badania, na podstawie których próbuje się przewidywać występowanie chorób psychosomatycznych. W rezultacie naukowcy wyodrębnili cztery typy osobowości, następnie opisali ich potencjalne problemy psychosomatyczne.

Osobowość typu A

Są to ludzie żyjący w ciągłym pośpiechu. Stale dążący do perfekcji. Ci, którzy dążą do wyznaczonych przez siebie samych celów, nie zważając na koszty, jakie ponosi ich organizm. Badacze twierdzą, że te osoby, dwukrotnie częściej zapadają na choroby układu krążenia, mają zawał serca.

Osobowość typu B

Ludzie z typem osobowości B to osoby zrównoważone, otwarte, łatwo nawiązujące kontakty i budujące zdrowe relacje społeczne. Są to osoby cierpliwe. Ten typ osobowości to typ zrównoważony. Człowiek z osobowością typu B rzadziej choruje, zna siebie i swoje możliwości, ale również swoje ograniczenia.

Choroby psychosomatyczne - leczenie u źródła - rola wspomagająca sportu

Osobowość typu C

Osoby wyróżnione przez twórców teorii jako osobowość typu C częściej chorują na nowotwory. To ludzie łagodni, cierpliwi, wykazujący się brakiem asertywności. Nie mają w sobie ani odrobiny agresji. Często tłumią negatywne emocje, ponieważ nie chcą wdawać się w konflikty. To właśnie tłumiona złość jest według badań Seligmana podłożem dla powstania nowotworu.

Osobowość typu D

Ludzie z typem osobowości D to osoby ze „stresową osobowością”. Wyróżnia ich niskie poczucie własnej wartości, tendencja do zamartwiania się, słabe więzi z ludźmi. W związku z tym osoby te czują niewielki wpływ na swoje własne życie. Takie cechy mogą predysponować do chorób jak cukrzyca czy choroba wieńcowa.

Choroby psychosomatyczne – leczenie u źródła

Choroby psychosomatyczne - leczenie u źródła poprzez psychoterapię

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę psychosomatyczną, sięgnij po pomoc. Psychologowie i psychoterapeuci dysponują narzędziami, które pomogą Ci zmienić sposób reagowania. Nauczą, jak redukować napięcie wynikające z codziennego stresu. Po rozmowie spojrzysz odważniej wDal. Dostrzeżesz, które sytuacje w Twoim życiu, zależą od Ciebie, a które nie. To, na co masz wpływ, możesz zmienić. Masz nieskończone możliwości. Odkryj je razem z nami.

Reasumując – poprawnie przeprowadzony proces psychoterapeutyczny to dla choroby psychosomatycznej leczenie u źródła, w związku z tym zapraszamy Cię do Centrum Zdrowia Psychicznego wDal w Krakowie. W naszym centrum zaangażowany psychoterapeuta pomoże Ci w procesie zdrowienia. Jednocześnie na miejscu możesz skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, jeśli odczuwasz napięcia stresowe w ciele.

Sprawdź, jak możemy pomóc:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany