Nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny

Nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny

Z poprzedniego wpisu z tego cyklu mogliście dowiedzieć się, czym jest nurt psychoterapeutyczny oraz poznać główne nurty, jakie wyróżniamy w psychoterapii. W dzisiejszym poście przyjrzymy się bliżej tym nurtom, które mogą pochwalić się najdłuższą tradycją. Są to nurt psychoanalityczny i psychodynamiczny.

NURT PSYCHOANALITYCZNY

Założenia

  • Twórcą tego nurtu jest Zygmunt Freud – ojciec psychoanalizy i najbardziej rozpoznawalna postać w dziedzinie psychoterapii i psychiatrii. Jej podstawowym założeniem jest istnienie nieświadomości, która wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Z tego powodu głównym zadaniem tej formy psychoterapii jest dotarcie do nieświadomych treści i myśli, które są powodem cierpienia, a  często nawet zaburzeń psychicznych.
  • Proces uświadamiania sobie własnych nieadaptacyjnych sposobów działania czy schematów myślenia oraz bolesnych wspomnień i uczuć może być niezwykle trudny. Z tego powodu w trakcie psychoterapii często ma miejsce zjawisko tzw. oporu. Osoba nie chce konfrontować się z tym, co dla niej nieprzyjemne, dlatego zdarza się, że zapomina o spotkaniach, spóźnia się lub celowo ich unika. Może wystąpić również blokada psychiczna, kiedy pacjent odczuwa trudność w wyrażaniu swoich myśli i emocji w trakcie rozmowy z psychoterapeutą.
  • Co ciekawe, w tym podejściu zjawisko oporu traktuje się jako typową reakcję na przebiegający proces. Może być to sygnał dla specjalisty, na jakie problemy powinien zwrócić szczególną uwagę i w którą stronę pokierować dalsze spotkania. Pokonanie oporu jest momentem przełomowym w psychoterapii, otwierającym nowe możliwości dla dalszej współpracy.
  • Następnym zjawiskiem, opisywanym przez nurt psychoanalityczny jest tzw. przeniesienie oraz przeciwprzeniesienie. Uważa się, że przeniesienie jest nieświadomym utożsamianiem psychoterapeuty przez pacjenta z trudnymi emocjami, myślami czy nawet osobami, z którymi ma problem. Dzięki temu możliwe jest ich przepracowanie. Z kolei przeciwprzeniesienie opisuje się jako reakcję specjalisty na przeniesienie pacjenta.
  • W tym podejściu specjalista praktycznie nie ingeruje w toczący się proces. Zazwyczaj w milczeniu przygląda się i słucha wypowiedzi pacjenta, analizując ich znaczenie. Z tego powodu dużą wagę przywiązuje do luźnych skojarzeń, przejęzyczeń czy nawet snów. Dla psychoterapeuty pracującego w nurcie psychoanalitycznym są one sposobem na dotarcie do nieświadomości pacjenta.

Czas trwania 

Ze względu m.in. na przedstawione wyżej założenia, psychoterapia psychoanalityczna jest zazwyczaj procesem długotrwałym, trwającym kilka lat. Dotarcie do tego, co ukryte w psychice zajmuje sporo czasu, jednak równocześnie daje możliwość głębokiego poznania siebie. Z tego powodu podejście to wykorzystywane jest zarówno przy leczeniu trudnych klinicznych przypadków, jaki i przez osoby, które w procesie samorozwoju chcą dokładnie przepracować swoje trudności i dotrzeć do ich źródła.

NURT PSYCHODYNAMICZNY

Założenia

  • Podejście to wywodzi się z opisanej wyżej psychoanalizy. Jego podstawowym założeniem jest twierdzenie, że cierpienie psychiczne człowieka zazwyczaj powstaje na skutek bolesnych emocji i doświadczeń z przeszłości, najczęściej z dzieciństwa. Aby poradzić sobie z ich oddziaływaniem, spychamy je do nieświadomości, aby móc normalnie funkcjonować. Jednak jak już wiadomo z przedstawionej wyżej teorii – nie pozostaje to bez wpływu na naszą psychikę.
  • W głównej mierze opiera się na przedstawionych już wyżej założeniach, jednak kluczową rolę odgrywa tutaj dynamika relacji terapeutycznej, jaka tworzy się pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem i ma kluczowy wpływ na przebieg leczenia. Osoba ma okazję do swobodnego wyrażania swoich emocji, myśli i skojarzeń, które poddawane są interpretacji przez specjalistę. Z czasem osoba zyskuje większą świadomość stosowanych mechanizmów i schematów, co daje możliwość do zmiany.
  • Psychoterapia ta skierowana jest do osób refleksyjnych, które w trakcie dłuższego procesu chcą bliżej poznać rządzące nimi mechanizmy. To również sprawdzona metoda leczenia, wykorzystywana zwłaszcza w przypadku zaburzeń osobowości.

Czas trwania 

Psychoterapia psychodynamiczna może być procesem długotrwałym, jednak w odróżnieniu od psychoterapii psychoanalitycznej istnieje możliwość odbycia terapii krótkoterminowej. Jednakże długość terapii jest kwestią indywidualną i ustala się ją w porozumieniu ze specjalistą.

U nas

📣W naszym Centrum psychoterapię psychodynamiczną prowadzą dr n. społ. Agnieszka Fusińska-Korpik, mgr Małgorzata Kudzia, mgr Izabela Czak oraz mgr Joanna Cora, mgr Marta Król, dr. n. hum. Kinga Wenklar, mgr Alina Mioduszewska i mgr Dominika Sadowska.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z ich usług wszystkie osoby, które interesuje głębsze poznanie swojego wewnętrznego, ukrytego świata psychicznego.

Do zobaczenia przy kolejnym wpisie! 🤗

#psychoterapia #psychoanaliza #nurtpsychoanalityczny #nurtpsychodynamiczny #centrumzdrowiapsychicznegowdal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany