mgr Judyta Staniczek


Psycholog
Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Judyta Staniczek

O mnie:

Psycholog, w trakcie pięcioletniego całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. med. Bogdana de Barbaro. Na co dzień pracuje w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym, gdzie zajmuję się terapią funkcji poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego m.in. po udarach mózgu i móżdżku, ze stwardnieniem rozsianym, a także po urazach czaszkowo-mózgowych. Elementem pracy w oddziale jest również udzielanie wsparcia psychologicznego w zakresie adaptacji do niepełnosprawności.

Od kilku lat jestem związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, w której prowadzę warsztaty i szkolenia adresowane do rodzin, w których dorasta dziecko z niepełnosprawnością.

Praca obejmuje zarówno omówienie mechanizmów występujących w systemie rodzinnym, ale także wspieranie dziecka w rozwijaniu poczucia własnej wartości i sprawczości.

Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach neuropsychologicznych organizowanych przez Sopockie Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej m.in. z zakresu  neuropsychologicznej diagnostyki różnicowej chorób otępiennych, a także raportu z badania neuropsychologicznego.

Pracuję z osobami dorosłymi.

blank